Privacywetgeving

Privacywetgeving

Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving in werking getreden: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is een wet ter bescherming van persoonsgegevens van iedereen binnen de Europese Unie. De AVG gaat over het verwerken, verzamelen, opslaan en gebruiken van persoonsgegevens: gegevens die terug zijn te leiden naar individuen. De wet geldt uiteraard ook voor W.S.V. De Klompskippers. Hierbij een overzicht wat De Klompskippers doet voor de privacybescherming van haar leden.

Van elk lid zijn bekend: boxnummer, boxgrootte, (mail)adresgegevens, telefoonnummer en het bankrekeningnummer. Toegang tot de gegevens hebben alleen de bestuursleden en de havenmeester en die gegevens worden niet aan derden verstrekt. Zo gauw een lid het lidmaatschap opzegt en aan alle verplichtingen aan de vereniging voldaan is, worden de gegevens verwijderd. De bestuursleden hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Die gegevens staan op twee externe harde schijven, een voor de havenmeester en een voor de voorzitter/penningmeester, beide beveiligd met een eigen uniek wachtwoord. Op beide PC’s zit een aan alle eisen voldoend anti-virussysteem. In verband met de BTW-afdracht staan de daarvoor benodigde gegevens – kopieën van de facturen – ook op papier. in een map bij de voorzitter/penningmeester. Op onze website staan geen foto’s of gegevens van personen zonder dat daar schriftelijk toestemming voor is gegeven. De site is een paar keer gehackt en daarom zijn foto’s en teksten verdwenen. De site wordt daarom volledig gerenoveerd en adequaat beveiligd.

Watersportvereniging "De Klompskippers"